Väderstation Pertteli

Jordbävningskarta Finland


 Plats/Tid   Koordinater   Djup   Magnitud 
INARI, FINLAND
22.02.2017 21:33:00 EET   69.089°N  27.071°E    9.5 km    0.3 
NORTHERN SWEDEN
22.02.2017 00:33:53 EET   66.560°N  22.327°E    4.0 km    0.9 
SWEDEN
21.02.2017 01:49:47 EET   64.459°N  21.178°E    9.0 km   0.9 
BOTHNIAN BAY, SWEDEN
16.02.2017 02:07:35 EET   65.318°N  22.577°E   13.0 km   1.2 
NORTHERN SWEDEN
14.02.2017 15:09:49 EET   67.344°N  22.110°E    5.0 km    1.2 
BOTHNIAN BAY, SWEDEN
12.02.2017 04:30:42 EET   65.063°N  22.508°E   15.5 km   1.6 
INARI,LAPLAND,FINLAND
11.02.2017 20:53:32 EET   69.377°N  27.852°E    5.0 km    1.1 
NORTHERN NORWAY
08.02.2017 17:43:02 EET   66.499°N  13.302°E   10.0 km    2.6
WEST COAST OF NORWAY
07.02.2017 12:31:53 EET   66.476°N  13.058°E   10.0 km    2.7
LAPLAND,NORTHERN SWEDEN
05.02.2017 19:27:45 EET   68.063°N  23.097°E    7.9 km   0.7 
NORTHERN NORWAY
02.02.2017 23:21:32 EET   69.339°N  24.569°E   17.1 km   0.6 
SOUTHERN NORWAY
02.02.2017 01:22:48 EET   60.831°N  11.719°E   20.0 km    2.2 
WEST COAST OF BOTHNIAN SEA, SWEDEN
29.01.2017 18:38:00 EET   61.916°N  17.329°E    6.4 km   2.0 
NORTHERN SWEDEN
28.01.2017 19:40:23 EET   67.740°N  19.446°E    6.0 km   1.1 
Data levereras av Helsingin Yliopisto - Seismologian laitos . Använt med lov.

Privacy Policy | Tag kontakt © 2006-2017 nordicweather.net | online | Max idag: