Språk: sv
European Weathernetwork
Väderstation
Salo, Pertteli
VisaFöljande varningar är i kraft i: Skärgårdshavet:
Giltig från 23.10.2014 05:13 CET till 24.10.2014 05:13 CET
Skärgårdshavet: Sydostlig vind 13 m/s.

Varningen gäller upp till 24 timmar enligt den högsta nivån.
Varningarna utfärdas av och är copyright © EUMETNET-MeteoAlarm. Tidskillnad mellan denna websida och www.meteoalarm.eu-websidan kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänsterna hänvisas vänligen till www.meteoalarm.eu. Använt med lov. De finska varningarna produceras av .

Jorbävningskarta Finland


 Plats/Tid   Koordinater   Djup   Magnitud 
NORTHERN SWEDEN
14.10.2014 03:01:44 EEST   66.687°N  22.703°E    5.0 km    1.1 
NORTHERN SWEDEN
13.10.2014 17:34:08 EEST   66.659°N  22.513°E    4.0 km    1.5 
NORTHWESTERN RUSSIA REGION
11.10.2014 03:32:41 EEST   65.993°N  32.762°E    5.0 km    0.9 
FINNISH-SWEDISH BORDER REGION, SWEDEN
03.10.2014 08:14:06 EEST   66.752°N  23.666°E    5.0 km    0.9 
Data levereras av Helsingin Yliopisto - Seismologian laitos . Använt med lov.

Privacy Policy | Tag kontakt © 2006-2014 nordicweather.net | online | Max idag: